Latest

Ciśnienie i parcie

Przypomnijmy sobie, co mówiliśmy o cieczach w poprzednich wpisach. Widzieliśmy prostopadłościan postawiony jedną ze swych ścian na stole. Niezależnie od tego, na której z tych ścian będzie on oparty, nacisk

Działanie i oddziaływanie

W poprzednich wpisach była mowa o sile i sposobach jej mierzenia, jednakże łatwo zauważyć, iż tzw. siła, tj. takie lub inne działanie jednych ciał na drugie nigdy nie występuje pojedynczo.

Dynamometr

Wziąwszy drucik stalowy grubości nie więcej niż 0,5 mm, lub nieco grubszy twardy drucik mosiężny, w celu nadania mu kształtu sprężynki nawijamy na pręt metalowy ciasno, zwój obok zwoju. Zrobiwszy

Znaczenie wielkości powierzchni i oporu

Kiedy jednak taki opór ośrodka staje się większym, a kiedy mniejszym? Od jakich warunków to zależy? Puśćmy z pewnej wysokości kartkę papieru lub bibułki; następnie zróbmy to samo, zwinąwszy uprzednio

Opór ośrodka otaczającego

Liczne ruchy widziane przez nas w naturze odbywają się w otoczeniu cząstek jakiejś materii, inaczej mówiąc poprzez materię, czy to będzie powietrze, woda lub coś innego. Każdy ruch ryby zachodzi

Ruch jednostajny i zmienny w doświadczeniu

Zapoznajmy się jeszcze w niektórych prostych doświadczeniach z innymi przykładami ruchów jednostajnego i zmiennego. Przez bloczek A, umocowany u sufitu lub przy ścianie, przerzucamy grubszą nić, do której obydwu końców

Ruch

W poprzednich wpisach mówiliśmy o znaczeniu tarcia dla ruchu ciał, nie zajmowaliśmy się jednak bliżej samym zjawiskiem ruchu. Ruchy widzimy ciągle naokoło siebie. Wszak życie samo – to ruch w

Tarcie

Tarcie przy posuwaniu Weźmy prostopadłościenny kloc drewniany. Jeśli położywszy go na stole, popchniemy ten prostopadłościan w którymkolwiek kierunku, to przesunąwszy się na pewną odległość wkrótce ulegnie on zatrzymaniu. Co wywołało

Balony i areoplany

Z zasady Archimedesa w stosunku do gazów wynika dalej, że w wypadku, gdy ciężar wypchniętego gazu równy jest ciężarowi ciała w nim zanurzonego, inaczej, gdy gęstość ciała równa jest gęstości

Gazy a zasada Archimedesa

Aby właściwie podejść do tematu zacznijmy od przeprowadzenia prostego doświadczenia. Kolbę litrową, zrównoważoną na dość czułej wadze, opuszczamy do dużego naczynia, do którego wprowadzamy rurką dwutlenek węgla: kolba wyda się