Latest

Gazy cz. 10

Szklane modele takich pomp wymagają zwilżenia pakunku tłoka przed rozpoczęciem ćwiczenia; podczas działania pompy należy bacznie przyjrzeć się ruchom klap. Pompa ssąco-tłocząca różni się od ssącej tern, że woda z

Gazy cz. 9

Pochodzi to stąd, że słup wody wspomnianej wysokości (1000 cm.) równoważy ciśnienie atmosferyczne podobnie, jak słup rtęci wysokości 76 cm.; słup rtęci jest 13,6 razy krótszy, gdyż gęstość rtęci jest

Gazy cz. 8

Gdy pozostajemy w obrębie warstwy powietrza nie wyżej od 200 metrów, licząc od poziomu morza, to podniesienie się co każde 10,5 metr. pociąga zniżkę barometru około i mm. rt. Lecz

Gazy cz. 7

Ciśnienie średnie. Gdybyśmy odczytywali ciśnienie barometryczne w ciągu całej doby, co dwie np. godziny, to moglibyśmy wyznaczyć przybliżoną wartość średniego ciśnienia w ciągu tej doby; należałoby oczywiście dodać wszystkie zauważone

Gazy cz. 6

Barometry. Składa się on z rurki Torricellego, małego naczyńka z rtęcią oraz linijki z podziałką, które są umocowane na deseczce, zawieszonej na ścianie. Zero podziałki przypada na podanym rysunku prawie

Gazy cz. 5

Napełnił rtęcią zamkniętą u dołu rurkę szklaną (wysokość około 1 metra) i, zasłoniwszy otwarty koniec palcem, odwrócił ją dnem do góry. Następnie zasłonięty koniec zanurzył w naczyniu z rtęcią i,

Gazy cz. 4

Skoro ciężar powietrza sprawia ciśnienie z góry na dół, to musi wywołać oddziaływanie w postaci ciśnienia z dołu ku górze; ciśnienie to uwidocznić można w następujących doświadczeniach. Powietrze ciśnie z

Gazy cz. 3

Doświadczenie. Przykładamy kartkę papieru do lejka i usuwamy zeń częściowo powietrze. Papier nie odpada, gdyż nadwyżka ciśnienia zewnętrznego tłoczy go do wnętrza. Lejek zwrócić można w którąkolwiek stronę, a więc

Gazy cz. 2

Równoważymy teraz kolbę na wadze i, gdy kolba ostygnie, otwieramy korek, pozwalając przez to wejść powietrzu: zauważymy wówczas, że kolba z chwilą otwarcia korka przeważy. Dwutlenek węgla jest cięższy od

Gazy cz. 1

Powietrze zajmuje miejsce. Doświadczenie. Zlewkę, nazywaną pospolicie pustą, odwracamy dnem do góry i zanurzamy do większego naczynia, wypełnionego wodą. Pochylamy zlewkę w cieczy. Zbieramy to, co uchodzi, do innej zlewki,