Latest

Zasada Archimedesa cz. 2

Gdy nalejemy do zlewki wody powyżej zewnętrznego wylotu rurki i pociągniemy ustami wodę z tego końca rurki, by rurkę nią napełnić, to woda płynąć będzie przez otwarty koniec i przy

Zasada Archimedesa cz. 1

Już codzienne spostrzeżenia pouczają nas o istnieniu parcia, skierowanego ku górze i działającego na ciała opuszczone do cieczy. Uwiążmy cięższy kamień na sznurku i uprzytomnijmy sobie, jaki wysiłek jest tu

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 2

Wnioski. U otworu bocznego przeciwstawiają się sobie dwa ciśnienia, działające w kierunku poziomym: na zewnątrz od słupa wody, do wewnątrz od słupa rtęci. Ciśnienia te są równe, skoro jest równowaga.

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 1

Doświadczenie 1. Weźmy flaszkę mającą boczny wylot u dna i zatknijmy ten wylot korkiem z przełkniętą przezeń rurką szklaną na końcu zwężoną. Dla zamknięcia drugiego otworu flaszki służy inny korek

Ciecze różnorodne

Doświadczenie. Do naczynia dwuramiennego wlewamy trochę rtęci, po czym na rtęć do jednego z ramion lejemy wodę. Poziom rtęci pod wodą opadnie, w drugim ramieniu się wzniesie; powierzchnia zetknięcia obu

Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 2

Wnioski. Jeżeli zamiast poziomego denka wyobrazimy sobie na tymże miejscu warstewkę cieczy, to i ona doznawać będzie podobnego parcia ku górze, a że jest mimo to w równowadze, więc najwidoczniej

Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 1

Doświadczenie. 1. Weźmy szkło od lampy i kartkę białego papieru (wyciąć z pocztówki lub biletu wizytowego) o powierzchni cokolwiek większej od wylotu szkła. Zamiast kartki papieru użyć można takiejże wielkości

Prasa wodna albo hydrauliczna

Najważniejsze może potwierdzenie zasady Pascala stanowi przyrząd, zwany prasą wodną. Wystawmy sobie dwa walce A i A’ o różnych średnicach, połączone wspólnym kanałem. Ciecz wlana do takiego naczynia podnosi się

Naczynia połączone cz. 3

Studnie artezyjskie są to wąskie otwory pionowe w ziemi, przebijane podobnie jak szyby naftowe. Wiemy już, że z warstw składających skorupę ziemską, jedne, jak piaski, są przesiąkliwe dla wody inne