Ciecze Archive

Areometr

Zanurzmy probówkę, obciążoną śrutem lub piaskiem, po kolei w wodzie, nafcie i stężonym roztworze wodnym soli kuchennej. Probówka opuści się w nafcie głębiej, a w roztworze soli płycej, niż w wodzie. Według doświadczenia z poprzedniego ustępu ciężar

Wyznaczenie ciężaru właściwego

Zasada Archimedesa daje nam dogodny sposób wyznaczenia ciężaru właściwego ciała stałego lub ciekłego. Wiemy już, że, chcąc określić ciężar właściwy, winniśmy mieć: 1. ciężar ciała; 2. objętość ciała. Zważywszy jednak, że 1 gram wody ma objętość 1

Zasada Archimedesa cz. 2

Gdy nalejemy do zlewki wody powyżej zewnętrznego wylotu rurki i pociągniemy ustami wodę z tego końca rurki, by rurkę nią napełnić, to woda płynąć będzie przez otwarty koniec i przy tym tylko dotąd, dopóki poziom jej wewnątrz

Zasada Archimedesa cz. 1

Już codzienne spostrzeżenia pouczają nas o istnieniu parcia, skierowanego ku górze i działającego na ciała opuszczone do cieczy. Uwiążmy cięższy kamień na sznurku i uprzytomnijmy sobie, jaki wysiłek jest tu potrzebny, by unieść kamień. Zanurzamy teraz kamień

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 2

Wnioski. U otworu bocznego przeciwstawiają się sobie dwa ciśnienia, działające w kierunku poziomym: na zewnątrz od słupa wody, do wewnątrz od słupa rtęci. Ciśnienia te są równe, skoro jest równowaga. Doświadczenie to wskazuje, że ciśnienie na ściankę

Ciecze różnorodne

Doświadczenie. Do naczynia dwuramiennego wlewamy trochę rtęci, po czym na rtęć do jednego z ramion lejemy wodę. Poziom rtęci pod wodą opadnie, w drugim ramieniu się wzniesie; powierzchnia zetknięcia obu cieczy stanowi granicę rozdziału. Poprowadźmy płaszczyznę poziomą