Ciecze Archive

Areometr

Zanurzmy probówkę, obciążoną śrutem lub piaskiem, po kolei w wodzie, nafcie i stężonym roztworze wodnym soli kuchennej. Probówka opuści się w nafcie głębiej, a w roztworze soli płycej, niż w wodzie. Według doświadczenia z poprzedniego ustępu ciężar

Wyznaczenie ciężaru właściwego

Zasada Archimedesa daje nam dogodny sposób wyznaczenia ciężaru właściwego ciała stałego lub ciekłego. Wiemy już, że, chcąc określić ciężar właściwy, winniśmy mieć: 1. ciężar ciała; 2. objętość ciała. Zważywszy jednak, że 1 gram wody ma objętość 1

Zasada Archimedesa cz. 2

Gdy nalejemy do zlewki wody powyżej zewnętrznego wylotu rurki i pociągniemy ustami wodę z tego końca rurki, by rurkę nią napełnić, to woda płynąć będzie przez otwarty koniec i przy tym tylko dotąd, dopóki poziom jej wewnątrz

Zasada Archimedesa cz. 1

Już codzienne spostrzeżenia pouczają nas o istnieniu parcia, skierowanego ku górze i działającego na ciała opuszczone do cieczy. Uwiążmy cięższy kamień na sznurku i uprzytomnijmy sobie, jaki wysiłek jest tu potrzebny, by unieść kamień. Zanurzamy teraz kamień

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 2

Wnioski. U otworu bocznego przeciwstawiają się sobie dwa ciśnienia, działające w kierunku poziomym: na zewnątrz od słupa wody, do wewnątrz od słupa rtęci. Ciśnienia te są równe, skoro jest równowaga. Doświadczenie to wskazuje, że ciśnienie na ściankę

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 1

Doświadczenie 1. Weźmy flaszkę mającą boczny wylot u dna i zatknijmy ten wylot korkiem z przełkniętą przezeń rurką szklaną na końcu zwężoną. Dla zamknięcia drugiego otworu flaszki służy inny korek z osadzoną w nim rurką, która łączy

Ciecze różnorodne

Doświadczenie. Do naczynia dwuramiennego wlewamy trochę rtęci, po czym na rtęć do jednego z ramion lejemy wodę. Poziom rtęci pod wodą opadnie, w drugim ramieniu się wzniesie; powierzchnia zetknięcia obu cieczy stanowi granicę rozdziału. Poprowadźmy płaszczyznę poziomą

Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 2

Wnioski. Jeżeli zamiast poziomego denka wyobrazimy sobie na tymże miejscu warstewkę cieczy, to i ona doznawać będzie podobnego parcia ku górze, a że jest mimo to w równowadze, więc najwidoczniej musi podlegać równocześnie i z góry na