Mechanika Archive

Ciśnienie i parcie

Przypomnijmy sobie, co mówiliśmy o cieczach w poprzednich wpisach. Widzieliśmy prostopadłościan postawiony jedną ze swych ścian na stole. Niezależnie od tego, na której z tych ścian będzie on oparty, nacisk wywierany przez niego w kierunku prostopadłym do

Działanie i oddziaływanie

W poprzednich wpisach była mowa o sile i sposobach jej mierzenia, jednakże łatwo zauważyć, iż tzw. siła, tj. takie lub inne działanie jednych ciał na drugie nigdy nie występuje pojedynczo. Przeciwnie, towarzyszy mu zawsze przeciwdziałanie ciała, poddanego

Dynamometr

Wziąwszy drucik stalowy grubości nie więcej niż 0,5 mm, lub nieco grubszy twardy drucik mosiężny, w celu nadania mu kształtu sprężynki nawijamy na pręt metalowy ciasno, zwój obok zwoju. Zrobiwszy następnie pętle na obydwu końcach tak otrzymanej

Opór ośrodka otaczającego

Liczne ruchy widziane przez nas w naturze odbywają się w otoczeniu cząstek jakiejś materii, inaczej mówiąc poprzez materię, czy to będzie powietrze, woda lub coś innego. Każdy ruch ryby zachodzi zwykle w wodzie; ruchy człowieka, zwierząt i

Ruch

W poprzednich wpisach mówiliśmy o znaczeniu tarcia dla ruchu ciał, nie zajmowaliśmy się jednak bliżej samym zjawiskiem ruchu. Ruchy widzimy ciągle naokoło siebie. Wszak życie samo – to ruch w coraz to innej postaci. Chcąc uporządkować i

Tarcie

Tarcie przy posuwaniu Weźmy prostopadłościenny kloc drewniany. Jeśli położywszy go na stole, popchniemy ten prostopadłościan w którymkolwiek kierunku, to przesunąwszy się na pewną odległość wkrótce ulegnie on zatrzymaniu. Co wywołało zatrzymanie się tego ciała w poruszonym przez