Źródło głosu Archive

Odbicie głosu

Wiemy już, że, wstrząsając jednym końcem węża gumowego, unieruchomionego na drugim końcu, można wywołać fale, które biegną ku miejscu przytwierdzenia, tu odbijają się, wracają wstecz itd. Podobne odbicie fal obserwować możemy na stawie, gdy fala trafia na

Natężenie głosu

Gdy klaśniemy w dłonie, to każdy, tak za nami, jak z boku stojący, słyszy to równie, dobrze, jak ci, co są na przodzie. Nadajemy przecież wstrząśnienie powietrzu na całej przestrzeni dokoła rąk własnych, a fala tworzy jakby

Ośrodki przewodzące głos cz. 1

Skoro jednak ruch ciała drgającego, które nazwaliśmy przed chwilą źródłem głosu, najwidoczniej nie udziela się bezpośrednio naszemu organowi słuchu, to jakże sobie wystawić mamy rolę tego ruchu jako bodźca wrażeń słuchowych? Otóż głos jako zjawisko fizyczne obejmuje